Document

Overzicht regelgeving over vergisting in EU-landen

Bijgevoegd Engelstalig document geeft een overzicht van wet- en regelgeving rondom vergisting en biogasproductie in de belangrijkste EU-landen.

lees meer


NCM is op zoek naar versterking: vacature!

NCM is op zoek naar een projectmedewerker om het groeiend aantal taken versterkt te kunnen uitvoeren.

lees meer


Landeneisen voor export mest naar derde landen

Buiten de Europese Unie heeft ieder land zijn eigen beleid ten aanzien van import van veterinaire producten. Organische meststoffen vallen hier, als dierlijk bijproduct ook onder.

lees meer


EU-meststoffenverordening definitief gepubliceerd, ingangsdatum 16 juli 2022.

Deze verordening, nummer 2019/1009, opent de Europese vrije markt voor herwinbare meststoffen, bio-stimulatoren, compost en digestaat. Tot nu toe was de handel alleen mogelijk via landelijke en zelfs regionale regelgeving. De verordening zal op 16 juli 2022 ingaan.

lees meer


Uitleg voorwaarden bij export van mest bij RVO

Wanneer u mest of organische meststoffen wilt exporteren is regelgeving van toepassing. RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, legt op hun site uit waaraan men moet voldoen.

lees meer


Europese verordening 999/2001

Verordening betreffende (beperkingen aan) het gebruik van dierlijke eiwitten (in o.a. organische meststoffen).

lees meer


Handleiding Export mest naar Polen

Een rapport over mogelijkheden voor de export van organische meststoffen naar Polen, inclusief een handleiding over de belangrijkste regelgeving die hierbij in acht moet worden genomen.

lees meer


Instructie vervoer mest per schip of trein, export

Mede op verzoek van Cumela Nederland hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een geheel herziene versie van de instructie voor de export van mest per schip of trein gemaakt. In deze instructie wordt niet alleen de export binnen de Europese Unie behandeld, maar ook export naar derde landen waar later dit jaar mogelijk ook het Verenigd Koninkrijk toe gaat behoren.

lees meer


EU-verordening betreffende vervoer afvalstoffen (EVOA) 1013/2006

Deze verordening betreft het (internationale) transport van afvalstoffen. Organische meststoffen vallen onder dit regime en staan op de zogenaamde "oranje lijst". Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor meststoffen die afkomstig zijn van erkende verwerkingsinstallaties die voldoen aan de Europese verordening 1069/2009.

lees meer


EU-verordeningen betreffende handel in dierlijke bijproducten 1069/2009 en 142/2011

Om binnen de EU organische meststoffen te verhandelen zijn twee verordeningen het belangrijkste: 1069/2009 en een verordening die ingaat uit de uitvoering van deze verordening: 142/2011 (bijgevoegd). Hierin staan voorschriften over de behandeling van producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie bedoeld zijn. Belangrijk onderdeel is de hygiƫnisatie.

lees meer