Document

Handleiding Export mest naar Polen

Een rapport over mogelijkheden voor de export van organische meststoffen naar Polen Met een handleiding met de belangrijkste regelgeving die hierbij in acht moet worden genomen.

lees meer


Instructie vervoer mest per schip of trein, export

Mede op verzoek van Cumela Nederland hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een geheel herziene versie van de instructie voor de export van mest per schip of trein gemaakt. In deze instructie wordt niet alleen de export binnen de Europese Unie behandeld, maar ook export naar derde landen waar later dit jaar mogelijk ook het Verenigd Koninkrijk toe gaat behoren.

lees meer


EU-verordening betreffende vervoer afvalstoffen (EVOA) 1013/2006

Deze verordening betreft het (internationale) transport van afvalstoffen. Organische meststoffen vallen onder dit regime en staan op de zogenaamde "oranje lijst". Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor meststoffen die afkomstig zijn van erkende verwerkingsinstallaties die voldoen aan de Europese verordening 1069/2009.

lees meer


EU-verordeningen betreffende handel in dierlijke bijproducten 1069/2009 en 142/2011

Om binnen de EU organische meststoffen te verhandelen zijn twee verordeningen het belangrijkste: 1069/2009 en een verordening die ingaat uit de uitvoering van deze verordening: 142/2011 (bijgevoegd). Hierin staan voorschriften over de behandeling van producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie bedoeld zijn. Belangrijk onderdeel is de hygiƫnisatie.

lees meer


Informeel akkoord over Europese meststoffenwetgeving

Dinsdag 20 november is een informeel akkoord bereikt tussen Europese landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie over een nieuwe Europese meststoffenverordening. Door deze wetgeving zal de productie van nieuwe bemestingsproducten gemaakt van biologisch afbreekbaar afval, dierlijke mest en andere reststromen worden gestimuleerd. Daarmee zou onder andere 30% aan fosfaatkunstmest bespaard kunnen worden. Bovendien mogen deze gerecyclede meststoffen, door het opstellen van Europese normen, vrij verhandeld worden op de Europese markt. De nieuwe verordening moet in 2021 van kracht worden.

lees meer