Gevolgen Brexit voor export organische meststoffen

De datum van de Brexit nadert. De zekerheid of de Brexit hard of zacht wordt is er nog immer niet. In het Verenigd Koninkrijk wordt echter momenteel wel hard gewerkt aan het voorbereiden op een no-deal Brexit, ofwel de harde Brexit.

In geval van de no deal Brexit betekent dit dat voor de export van organische meststoffen, welke in het verleden op basis van een zogenoemd Traces document niet meer op dezelfde wijze kunnen worden geëxporteerd. Dit heeft te maken met het feit dat in genoemde situatie uw afnemer geen toegang meer heeft tot TRACES. Daardoor zal het IPAFF Systeem van de EU geen melding meer maken van de import in het VK van uw product. Daarvoor in de plaats heeft het VK het zogenoemde IV66 document ontwikkeld. Uw afnemer zal dit moeten gebruiken bij de import in het VK, LET OP deze melding is alleen vereist in geval van zending die op een Traces certificaat werden geëxporteerd. Zij zullen dit moeten invullen voor de import uit de EU, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en de Britse eilanden, Jersey, Guersney en Man.

Het importproces zal in voornoemd geval als volgt worden:

  1. De importeur meldt bij APHA over de voorgenomen import doormiddel van het IV66 formulier.(https://www.gov.uk/government/publications/eu-import-of-animals-and-products-notify-authorities)
  2. APHA verstrekt een Uniek Notificatie Nummer (UNN).
  3. Uw Importeur dient dit nummer aan u te verstrekken en dit moet worden opgenomen op het commerciële handelsdocument en/of op uw veterinair certificaat (indien vereist).
  4. De importeur in het VK is verantwoordelijk voor het indienen van het veterinair certificaat (indien vereist) aan APHA, deze zal een controle op het document uitvoeren.
  5. APHA voert een controle op de documenten uit en zal indien zij het nodig achten een inspectie uitvoeren.

Voor wat betreft Dierlijke bijproducten, niet voor humane consumptie , anders dan cat 3 processed animal protein (PAP), geldt dat er geen additionele controles op de import gaan plaatsvinden. Nogmaals, indien in het verleden geen Traces nodig was, dan is er nu ook geen IV66 nodig.

Uw importeur moet bij APHA het IV66 aanvragen in geval van:

  • Categorie 1 en categorie 2 materiaal (anders dan research en diagnostic samples)
  • Categorie 3 processed animal protein (PAP) vervoerd onder DOCOM (Melden bij  APHA op het moment van aankomst van de partij)

 

Let op: Doordat het VK is geclassificeerd als een NIET EU lidstaat, is export van bepaalde producten NIET toegelaten op basis van EU wetgeving:

  • Dierlijke Bijproducten en afgeleiden daarvan bestemd voor verbranding of storten
  • Bepaalde Categorie 1 en  Categorie 2 materialen
  • Bepaalde afgeleide produten van Categorie 1 en 2 materiaal

Importeurs moeten nagaan of de Categorie 1 en Categorie 2 materialen mogen worden geïmporteerd in het VK. Dit staat opgenomen in Artikel 25(4) en artikel 26 van Regulation (EU) No 142/2011.

 

Benadrukt wordt dat de autoriteiten in het VK niet voornemens zijn om import uit de EU te verbieden.

Er is voor gekozen in het VK om de naam Border Inspection Post te veranderen in Border Control Posts. Een overzicht van deze posten is terug te vinden op de website van het VK:

https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-inspection-posts-contact-details/live-animals-and-animal-products-border-control-posts-bcp-in-the-uk

Let er op dat uw producten in geval van een harde Brexit onder de keuringsplichtige producten (kunnen) vallen. Dat betekent dat u met uw afnemers zich er van moet vergewissen of u het juiste certificaat bij de producten heeft én of u de juiste haven van binnenkomst heeft gekozen.

Tot slot, bovenstaande is ter voorbereiding op een harde Brexit, in geval er wel afspraken komen, zal de situatie er eenvoudiger uit zien. Wij zullen dat op dat moment aan u communiceren.

Gevolgen Brexit voor export organische meststoffen
Auteur: Tjeerd den Hollander
Bron: Way2Trade
Publicatie: 20-12-2019