EU-meststoffenverordening definitief gepubliceerd, ingangsdatum 16 juli 2022.

Deze verordening, nummer 2019/1009, opent de Europese vrije markt voor herwinbare meststoffen, bio-stimulatoren, compost en digestaat. Tot nu toe was de handel alleen mogelijk via landelijke en zelfs regionale regelgeving. De verordening zal op 16 juli 2022 ingaan.

Het is niet verplicht om aan deze vrije markt deel te nemen, maar ook niet zonder verplichtingen. De mogelijkheid is dus optioneel: een bedrijf kan ervoor kiezen om mee te doen of niet. Dit gebeurt via een CE-markering op de producten, zoals we die ook kennen voor bijvoorbeeld speelgoed of elektrische apparaten.

Producten die volgens deze verordening de CE-markering hebben verkregen hebben automatisch de ‘end of waste’-status.

De erkende producten moeten aan een groot aantal criteria voldoen. Zo zijn er normen voor de gehaltes aan zware metalen en dergelijke, en mogen ze alleen geproduceerd zijn uit toegelaten grondstoffen, de zogenaamde CMC’s (= Component Material Categories). Dierlijke mest valt onder de categorie CMC10: dierlijke bijproducten. Het is nog niet bekend welke voorwaarden aan deze categorie worden opgelegd.

Om dit te mogen doen moet hij erkend worden door een zogenaamde ‘notifying body’, een bedrijf dat door een nationale autoriteit is erkend om deze certificering te doen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: men kan een product laten certificeren, of de bedrijfsprocessen in combinatie met productcertificering. Afhankelijk van de bedrijfssituatie en het aantal producten zal een van deze mogelijkheden te prefereren zijn: om niet mee te doen, om een of enkele producten te laten certificeren om om het gehele bedrijf te laten certificeren.

In de tussentijd is er nog heel veel werk te verrichten. Zo moet de nationale autoriteit nog worden benoemd, die vervolgens de certificeringsinstanties kan benoemen. Ook moeten bijvoorbeeld analysemethodes worden geharmoniseerd in de EU, en voor een aantal parameters zelfs nog worden ontwikkeld.

In Nederland hebben we een werkgroep ingericht om deze verordening te implementeren, waar naast NCM ook het ministerie van LNV, het onderzoek en het bedrijfsleven in is vertegenwoordigd.

De Nederlandse vertaling van de verordening is bijgevoegd. De officiële (Engelstalige) verordening is hier gepubliceerd.

EU-meststoffenverordening definitief gepubliceerd, ingangsdatum 16 juli 2022.
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 28-06-2019

Bijlages downloaden

OJ_L_2019_170_FULL_NL_TXT.pdf