Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

VCM zoek kandidaten voor Ivan Tolpe prijs 2021

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke twee jaar de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Deze

lees meer

VCM organiseert studiemiddag mestverwerking op 24 november in Melle

Op dinsdag 24 november 2020 organiseert het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking VCM bij het ILVO in Melle een studiemiddag waarin verschillende

lees meer

Vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en haar collega De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stellen een vervoersverbod

lees meer

Verdunde drijfmest heeft positief effect op benutting en uitstoot

Het verdunnen van drijfmest met water verlaagt de ammoniakverliezen en kan vooral onder droge omstandigheden de benutting van mest verbeteren

lees meer