Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

LTO vakgroep Akkerbouw wil meer keuzes in het mestbeleid

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft boeren, waterschappen, regionale overheden en andere stakeholders opgeroepen om mee te denken

lees meer

Regionale verschillen van partijen in standpunten over mestverwerking

De vergunningverlening is een belangrijk knelpunt voor de ontwikkeling van mestverwerking. Provincies en gemeenten zijn de verantwoordelijke overheden die vergunningen

lees meer

Rechter legt bouw van varkensbedrijf Nieuw Gemengd Bedrijf niet stil

De rechtbank Limburg heeft een verzoek van de Vereniging Behoud de Pare en Coƶperatie Mobilisation for the Environment om de

lees meer

Champost kan mogelijk ook een energiebron zijn

Bij de productie van champignons blijft na de oogst substraat achter. Deze champost wordt vaak tegen hoge kosten afgevoerd naar

lees meer