Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Duits bedrijf haalt waterstof uit mest

Het Duitse bedrijf Graforce uit Berlijn heeft een technologie ontwikkeld waarmee uit mest waterstof wordt gehaald. Het bedrijf gebruikt een

lees meer

Coöperatie 7-LL koopt eerste kavel op Zevenellen

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) heeft aan zes varkenshouders uit Leudal en Nederweert een kavel verkocht met een oppervlakte van ca. 13

lees meer

Onenigheid tussen gemeente en provincie over uitbreiding mestverwerking in America

Het college van burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas dient een zienswijze in waarin bezwaar wordt gemaakt tegen

lees meer

PPS Betere stal, betere mest, betere oogst van start

NCM, WUR, LNV, provincies, veehouders, akkerbouwers en andere bedrijfslevenpartijen starten een nieuw onderzoeksprogramma voor de betere toepassing van meststromen uit

lees meer