Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

AGroGas ziet af van bouw biovergistingsinstallatie in Varsseveld

De Achterhoekse coöperatie AGroGas acht de realisatie van een biovergistingsinstallatie op het bedrijventerrein Hofkamp Oost II in Varsseveld niet

lees meer

BMC Moerdijk test het afvangen van CO2

Pluimveemestverbrandingscentrale BMC Moerdijk is een samenwerking aangegaan met Shell om CO2 af te vangen. Deze is erop gericht om de

lees meer

Dutch Farmer Solutions heeft een nieuwe directie met stevige ambities

Dutch Farmer Solutions (DFS) is een startup die via een mestbewerking op boerderijschaal de mestkosten voor een veehouder drastisch wil

lees meer

Rembert van Noort directeur van Dutch Farmers Solutions Nederland

De leverancier van mestbewerkingsinstallaties Dutch Farmer Solutions Nederland heeft in Rembert van Noort een nieuwe directeur. Van Noort was eerder

lees meer