Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Eurofins Agro verwerkt in piekperiode 1100 mestmonsters per dag

Eurofins Agro verwacht dat er vanaf half maart  dagelijks circa 1.100 mestmonsters bij het mestlaboratorium in Wageningen worden

lees meer

Hogere stikstofopbrengst van grasland bij toedienen verdunde mest

Bij 3 deelnemers aan het project Waterwijs Boeren in de Achterhoek is in 2020 een demo uitgevoerd waarbij er water

lees meer

Ervaring/mening bollentelers met digestaat

In Noord Holland nam een groep agrarisch ondernemers in 2019 een failliete biovergister in Hensbroek over met het idee zelf

lees meer

Nieuws van Nitroman

Nitroman is een Interreg-project (regio Vlaanderen – Zuid-Nederland) dat zich richt op het produceren en gebruiken van meststoffen uit varkens-

lees meer