Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Onenigheid tussen gemeente en provincie over uitbreiding mestverwerking in America

Het college van burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas dient een zienswijze in waarin bezwaar wordt gemaakt tegen

lees meer

PPS Betere stal, betere mest, betere oogst van start

NCM, WUR, LNV, provincies, veehouders, akkerbouwers en andere bedrijfslevenpartijen starten een nieuw onderzoeksprogramma voor de betere toepassing van meststromen uit

lees meer

Raad van State schorst vergunning van Mestverwerking Fryslân niet

Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude kan vooralsnog op de huidige voet door met de verwerking van pluimveemest. Dat heeft de Raad

lees meer

Vlaamse Code Goede Praktijk rond debietmeters online

Het Vlaams instituut voor technologisch onderzoek VITO heeft een Code Goede Praktijk rond debietmeters opgemaakt. Deze is online geplaatst op

lees meer