Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Subsidie op waterbassins voor verdunnen mest

Het aanleggen van een waterbassin is in 2021 en de jaren erna subsidiabel. Als een van de maatregelen om ammoniakemissie

lees meer

Mogelijk geen tweede vergister in Marrum

De provincie is van plan om de vergunningen voor de co-vergister in Marrum in te trekken. Dit omdat er sinds

lees meer

CUMELA: Geen goed woord over voor mestplan Schouten

Kostprijsverhogingen voorkomen, ruimte houden voor kringlopen en geen verplichte verwerking tot hoogwaardige producten. Zomaar een aantal reacties op de mestplannen

lees meer

Kringlooplandbouw vraagt praktische stappen

Volgens Gert van Duinkerken, manager van Wageningen Livestock Research, onderdeel van Wageningen University & Research (opinie Trouw, 16 september 2020)

lees meer