Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Achtergronden en bronnen voor de berekening van de excretie van melkvee

In opdracht van het Mesdag Zuivelfonds heeft Wageningen Livestock Research de achtergronden en bronnen op een rij gezet waarmee de

lees meer

Vlaamse Mestbank heeft aanvragen voor fosfaatklasse verwerkt

De Vlaamse Mestbank heeft de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse verwerkt, die ze van de erkende laboratoria ontving in de

lees meer

Advies aan Vlaamse veehouders om mest tijdig af te voeren naar mestverwerkingsbedrijven

Zoals elk jaar roepen de Vlaamse Mestbank en het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking boeren op de aanvoer van mest naar

lees meer

Akkerbouwer kan tot 31 december fosfaat verrekenen

Akkerbouwer die te veel fosfaat hebben gebruikt, mogen dit, onder voorwaarden, deels verrekenen. Aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2019

lees meer