Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

'Systeem van vvo's functioneert niet goed'

Het systeem van vevangende verwerkingsovereenkomsten (vvo's) voor mest functioneert niet goed, vinden veel veehouders en collectieven van boeren die bezig

lees meer

Drijfmest van nertsenbedrijf mag onder voorwaarden regulier worden aangewend

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben besloten dat nertsenhouders

lees meer

SDE++ 2021 gaat op 5 oktober open

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten om de SDE++ 2021 later open te stellen. Provincies en gemeenten

lees meer

Budget SDE++ 2020 gaat vooral naar zonne-energie en Porthos-project

Bijna 3500 duurzame projecten hebben in de afgelopen maanden een subsidiebeschikking ontvangen in het kader van de SDE++ 2020. In

lees meer