Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Bouw van mestverwerkingsinstallatie bij Sittard gaat niet door

De bouw van de mestvergisting- en verwerkingsinstallatie Zitta Biogas Chemelot op het bedrijventerrein Chemelot terrein in Sittard-Geleen gaat niet door

lees meer

LTO ijvert voor eenvoudige regelgeving rond afvoer van champost

De werkgroep Champost van de LTO vakgroep Paddenstoelen ijvert in contacten met het ministerie van LNV voor een regeling waarbij

lees meer

Voerstrategie bij melkvee heeft effect op emissies uit mest

Door in het ruwvoerrantsoen van melkkoeien een deel van het graskuil te vervangen door snijmais wordt de methaanemissie van melkkoeien

lees meer

CowToilet bekroond met gouden Innovatie Award EuroTier

Het CowToilet van Hanskamp uit Doetinchem is donderdag 3 december op Duitse vakbeurs EuroTier bekroond met een gouden Innovatie Award

lees meer