Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Raad van State schort dwangsom vanwege drugsafval in mestkelder in Haaften op

De Raad van State heeft een voorlopige voorziening getroffen in de zaak die een gestopte melkveehouder uit Haaften had aangespannen

lees meer

In Vlaanderen zijn 136 operationele mestverwerkingsinstallaties actief

In 2019 is er in Vlaanderen 49,8 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt of geëxporteerd. Ten opzicht van

lees meer

In 2019 bleef voor miljoenen kilo’s fosfaatruimte onbenut

In 2019 was de fosfaatruimte op Nederlandse landbouwgrond bijna 8 miljoen kilo kleiner dan maximaal mogelijk zou zijn geweest, wanneer

lees meer

Bij brongerichte maatregelen kan ook de samenstelling van mest veranderen

Brongerichte maatregelen binnen de veehouderij om de emissie van ammoniak te beperken kunnen ook effect hebben op de mestsamenstelling. Een

lees meer