Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

22 jaar onderzoek naar fosfaatbemesting op grasland

Wagenings onderzoeker Jantine van Middelkoop ‘beheert’ samen met haar collega Inge Regelink de gras-proefvelden in het veenweidegebied rond Zegveld en

lees meer

Afzet naar Zuid-Afrika?

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben contact met Nederland opgenomen om afspraken te maken over de import van (producten uit) mest van

lees meer

Duitse DLG keurt NIR-sensor van Kaweco op meeste punten goed

In het testcentrum van de DLG is de Kaweco NIR-sensor uitgebreid getest op nauwkeurigheid. Het doel van de DLG is

lees meer

Re-N Technology wil mestvergister van Varkenshouderij Innovatiecentrum in Sterksel overnemen

Het is bijna zeker dat het terrein van het Varkenshouderij Innovatiecentrum in Sterksel een agrarische bestemming houdt. De afdeling facilitair

lees meer