Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Varkenshouder moet minder dieren houden voor gebruik mestverwerkingsinstallatie

De Brabantse gemeente Asten heeft een varkenshouder een omgevingsvergunning verleend voor de exploitatie van een een mestverwerkingsinstallatie bij een varkenshouderijbedrijf

lees meer

Rechter laat last onder dwangsom voor Jennissen in stand

Loonbedrijf Jennissen mag maximaal 36.500 ton drijfmest per jaar verwerken in Nistelrode. Voor elke vrachtwagen die het bedrijf extra

lees meer

Veel klachten over stankoverlast na uitrijden van champost in Zevenbergen

Het uitrijden van champost is maandagochtend 3 augustus de reden geweest voor veel klachten over stankoverlast in Zevenbergen. De Omgevings

lees meer

Gehalten van NIR-sensor wijken nog behoorlijk af van laboratoriumwaarden

Op melkveeproefbedrijf De Marke zijn in 2018 en in 2019 metingen van NIR-mestsensoren met resultaten van mestanalyses per uitrijdatum door

lees meer