Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

DLV Advies: 'SDE-regeling biedt kansen voor mestvergisting'

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) die op 17 maart opent en de recent aangekondigde SDE++ op 29 september 2020

lees meer

Groningse ondernemer wil poep van festivals verzamelen en laten verwerken

Ondernemer Fedde Jorritsma uit Groningen wil menselijke uitwerpselen composteren en hygiƫniseren, zodat het bruikbaar product wordt als meststof voor de

lees meer

Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3 in Vlaanderen

Omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen niet overal gelijk is, wordt binnen het zesde mestactieplan MAP6, sterk ingezet op een gebiedsgerichte

lees meer

'Zodebemesten zorgt juist voor verslechtering van de stikstofbenutting'

Mestinjectie zorgt voor een verhoging van de stikstofuitstoot. Dat stellen zelfstandig onderzoekers Peter Vanhoof en Anton Nigten op basis van

lees meer