Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

LTO pleit voor meer ruimte voor bodembeheer en voor een digitale mestketen

LTO Nederland maakt zich hard voor meer mogelijkheden voor beter bodembeheer. Binnen de herbezinning van het mestbeleid pleit LTO Nederland

lees meer

Varkenshouder in Deurne investeert in Total Circulair Farm

Binnen het Total Circulair Farm concept van Kamplan worden door een combinatie van mest verwerken, het biologisch zuiveren van de

lees meer

Gemeente Leudal wil niet meewerken aan vergunning voor Holmel

Het mestvergistingsbedrijf Holmel uit Heythuysen mag van de gemeente Leudal de activiteiten niet uitbreiden. Het bedrijf wil een vergunning voor

lees meer

Meilof Smilde is partner in project van Stencore in Emmen

Mestdistributeur Meilof Smilde is een van de partners van het bedrijf Stencore dat in Emmen op jaarbasis 350.000 ton

lees meer