Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Ruimte om mest aan te bieden voor verwerking bij Merensteyn

De zuidelijke mestafzetcoƶperatie Mestac laat weten dat er op dit moment voor 2020 nog plaatsingsmogelijkheden zijn en er nog ruimte

lees meer

Bedrag aan mestboetes in 2018 gestegen van 2,1 naar 11,4 miljoen euro

In 2017 heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 2.662 boetes, lasten onder dwangsom of waarschuwingen opgelegd, met een

lees meer

Hoger nitraatgehalte in grondwater bij derogatiebedrijven door droogte

Door de droogte is het nitraatgehalte in het grondwater van melkveebedrijven die gebruik maken van de derogatie om meer mest

lees meer

NVWA bezig met werving 20 FTE extra mestinspecteurs

In aanvulling op de huidige inspanningen en capaciteit werft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) momenteel 20 FTE aan inspecteurs

lees meer