RVO.nl legt in brochure uit hoe mestboekhouding gevoerd moet worden

Agrarisch ondernemers die hun landbouwgrond bemesten, moeten elk jaar zelf berekenen of ze binnen de gebruiksnormen zijn gebleven. In een brochure legt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stapsgewijs uit hoe die berekeningen gemaakt kunnen worden.

Hoeveel mest je per jaar mag gebruiken, wordt bepaald door gebruiksnormen. Er zijn 3 soorten gebruiksnormen: er is een gebruiksnorm voor de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest, een gebruiksnorm voor de hoeveelheid stikstof uit alle soorten mest en een gebruiksnorm voor de hoeveelheid fosfaat uit alle soorten mest.

Veel informatie over die gebruiksruimte is te vinden in tabellen op de website van de RVO.nl. Voor stikstof uit dierlijke mest geldt een gebruiksnorm van maximaal 170 kilogram per hectare landbouwgrond. Bedrijven met een derogatievergunning mogen op grasland meer stikstof gebruiken: Voor grasland in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg is de norm dan 230 kilogram per hectare. Voor de andere provincies is dat 250 kilogram.

De gebruiksnorm voor fosfaat uit alle mestsoorten verschilt voor grasland en bouwland. In 2019 was de fosfaatgebruiksnorm 80 kilogram fosfaat per hectare grasland en 50 kilogram voor bouwland. Hoeveel fosfaat een teler mag gebruiken, hangt ook af van de fosfaattoestand van de grond.

In de (bijgevoegd, of hier te downloaden) wordt uitgelegd hoe de gebruiksruimte is te bepalen aan de hand van de gebruiksnormen voor dierlijke mest, voor stikstof en voor fosfaat.

RVO.nl legt in brochure uit hoe mestboekhouding gevoerd moet worden
Bron: Groen Kennisnet, 04/03/2020
Publicatie: 06-03-2020