EU-verordeningen betreffende handel in dierlijke bijproducten 1069/2009 en 142/2011

Om binnen de EU organische meststoffen te verhandelen zijn twee verordeningen het belangrijkste: 1069/2009 en een verordening die ingaat uit de uitvoering van deze verordening: 142/2011 (bijgevoegd). Hierin staan voorschriften over de behandeling van producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie bedoeld zijn. Belangrijk onderdeel is de hygi├źnisatie.

De NVWA heeft een site ingericht met algemene informatie over regelgeving over dierlijke bijproducten, en een lijst van volgens EU-verordening 1069/2009 erkende bedrijven

EU-verordeningen betreffende handel in dierlijke bijproducten 1069/2009 en 142/2011
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 01-01-2019