EU-verordeningen betreffende handel in dierlijke bijproducten 1069/2009 en 142/2011

Om binnen de EU organische meststoffen te verhandelen zijn twee verordeningen het belangrijkste: 1069/2009 en een verordening die ingaat uit de uitvoering van deze verordening: 142/2011 (bijgevoegd). Hierin staan voorschriften over de behandeling van producten van dierlijke oorsprong die niet voor menselijke consumptie bedoeld zijn. Belangrijk onderdeel is de hygiënisatie.

De NVWA heeft een site ingericht met algemene informatie over regelgeving over dierlijke bijproducten, en een lijst van volgens EU-verordening 1069/2009 erkende bedrijven

EU-verordeningen betreffende handel in dierlijke bijproducten 1069/2009 en 142/2011
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 01-01-2019