Overzicht regelgeving over vergisting in EU-landen

Bijgevoegd Engelstalig document geeft een overzicht van wet- en regelgeving rondom vergisting en biogasproductie in de belangrijkste EU-landen.

Regelgeving voor anaërobe vergisting en biogasproductie is geregeld in Europese beleidsmaatregelen, verordeningen en richtlijnen en in nationale wetgeving, die is gebaseerd op deze Europese beleidsmaatregelen en richtlijnen.

Het rapport is volgens deze structuur opgezet.
Hoofdstuk 1: bespreekt de relevante Europese beleidsmaatregelen
Hoofdstuk 2: Europese verordeningen (die in de lidstaten moeten worden uitgevoerd)
Hoofdstuk 3: Europese richtlijnen (die als uitgangspunt dienen voor landelijke beleidsmaatregelen)
Hoofdstuk 4: is een uitstapje, en geeft een overzicht van de omvang van de biogasproductie in de diverse lidstaten.
Hoofdstuk 5 en 6: bespreekt de wet- en regelgeving in Duitsland, Nederland, België, Italië, Verenigd Koninkrijk, Kroatië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Ierland en Spanje.
Hoofdstuk 7: geeft een beknopt overzicht over regelgeving in de andere EU-landen.

Dit rapport is een resultaat van een van de deelprojecten van Systemic, een Europees Horizon 2020-project.

 

Auteur: Jan Roefs
Bron: Nutriƫntenplatform
Publicatie: 30-08-2019