EU-verordening betreffende vervoer afvalstoffen (EVOA) 1013/2006

Deze verordening betreft het (internationale) transport van afvalstoffen. Organische meststoffen vallen onder dit regime en staan op de zogenaamde "oranje lijst". Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor meststoffen die afkomstig zijn van erkende verwerkingsinstallaties die voldoen aan de Europese verordening 1069/2009.

Een uitgebreide toelichting over EVOA-regelgeving is te vinden op de site van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De EU-verordening 1069/2009 voor behandeling (hygiënisatie) van dierlijke mest, evenals de aanvullende verordening 142/2011 die de uitvoering van deze verordening behandelt is o.a. hier geplaatst.

Een lijst van erkende bedrijven volgens deze EU-verordening is geplaatst op de website van de NVWA.

EU-verordening betreffende vervoer afvalstoffen (EVOA) 1013/2006
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 01-01-2019

Bijlages downloaden

CELEX_32006R1013_NL_TXT EVOA.pdf