Over Nederlands Centrum voor Mestverwaarding

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Aanleiding

Uitgangspunt is dat mest een belangrijke bron is van schaarse mineralen en biomassa, en een onmisbare rol heeft in de overgang naar een circulaire economie.

In (delen van) Nederland is er echter sprake van een onbalans tussen aanbod en behoefte van mest. Dit overschot zorgt voor hoge kosten, zowel financieel voor de ondernemers als maatschappelijk (milieudruk, draagvlak in de samenleving). Deze problemen bestaan al geruime tijd, en verbetering blijkt lastig te zijn. Hiervoor worden vele oorzaken genoemd.

Als centraal kenniscentrum heeft NCM als belangrijkste taken:

  • Bouwen van een kenniscentrum: een aanspreekpunt waar belanghebbenden en geïnteresseerden informatie kunnen halen en knelpunten en andere vragen kunnen bespreken.
  • Het opzetten, begeleiden en uitvoeren van projecten. Dit kan gaan om innovaties of onderzoeken, maar ook om bijvoorbeeld marktverkenningen of markttoegang.
  • Verzorgen van informatieoverdracht.
  • Ondersteunen van vraaggestuurde ontwikkeling van mestverwaarding.
  • Opstellen van de landelijke onderzoeks- en innovatieagenda.
  • Coördineren en stimuleren van samenwerking.

Door de samenwerking en de gezamenlijke stip aan de horizon komen meer en maatschappelijk en economisch betere initiatieven tot stand in de valorisatie van mest. Op deze manier draagt het NCM bij aan een circulaire landbouw en wordt de agrarische sector duurzamer en concurrerender.

Als directeur is benoemd dhr. Jan Roefs. Hij is te bereiken op jan.roefs@mestverwaarding.nl of 06-51013712.

NCM