NL Next Level mestverwaarding

Mest produceren vanuit een kringloopvisie
Naam project: Next Level mestverwaarding
Korte beschrijving: Dit project beoogt uitdrukkelijk te komen tot een herinrichting naar een duurzame, marktgerichte 'Next Level Mestverwaarding' met inbreng van nieuwe kennis, organisatorisch vermogen, inzichten en ontwikkeling van alternatieve bewerkingsroutes. Het consortium wil daarbij focus en randvoorwaarden aanbrengen om onderscheidend te zijn ten opzichte van de huidige situatie van mestverwerking en om richting te geven aan de vraag vanuit de markt naar duurzame bemestingsproducten in een circulair voedselproductie systeem.
NCM is partner in NL Next Level Mestverwaarding
Doorlooptijd: 2019 - 2020
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Next Level mestverwaarding.
NL Next Level mestverwaarding
Publicatie: 19-05-2020