Filmpje: belang van de beste technieken voor stikstof, klimaat, circulaire landbouw en economie

In de projecten NL Next Level Mestverwaarden en BSMO (Betere stal, betere mest, betere oogst) wordt in beeld gebracht waar de beste oplossingen liggen voor een circulaire landbouw met hoogwaardige meststoffen en lage emissies van stikstof en broeikasgassen. De wetenschappelijke resultaten laten zien wat deze oplossingen 'die op de plank liggen' kunnen betekenen voor Nederland. Er is nu een filmpje uitgebracht waar dit belang wordt uitgelegd en praktisch wordt toegelicht.

De Nederlandse landbouw staat voor een aantal grote uitdagingen zoals: stikstofemissie en -depositie, waterkwaliteit, bodem, broeikasgasemissies, circulaire landbouw, en nog andere. In het filmpje wordt duidelijk hoe hard het nodig is dat we integraal aan deze thema’s werken, en hoe belangrijk het is dat we met open vizier naar de mogelijke oplossingen kunnen en willen kijken.

Men maakt inzichtelijk dat deze oplossingen op de plank liggen, én dat ze significant zijn ten aanzien van stikstof, klimaat en circulaire landbouw. Vier ondernemers uit verschillende sectoren illustreren dit door de oplossingen te tonen die ze zelf al in de praktijk hebben gebracht.

Het gezamenlijk werken aan deze oplossingen – door zowel het bedrijfsleven, de overheden als de wetenschap – is essentieel voor de opdrachten waar Nederland voor staat, en dit is onafhankelijk van de omvang van de veestapel. Het filmpje is daarom ook een pleidooi om dat beter te gaan doen.

Bovendien laten de resultaten zien dat de voorgestelde focus niet alleen nodig, zelfs cruciaal is om tot een oplossing te komen, maar ook te preferen is ten aanzien van de benodigde overheidsuitgaven en voor de economie.

 
Filmpje: belang van de beste technieken voor stikstof, klimaat, circulaire landbouw en economie
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 03-06-2022