Factsheets van vijf bedrijven m.b.t. bedrijfseconomie en emissies (NL Next Level Mestverwaarding)

In het project NL Next Level Mestverwaarding is een model ontwikkeld waarmee combinaties van stalsystemen en mestverwerkingstechnieken kunnen worden doorgerekend op de emissies van broeikasgassen en ammoniak en hoe deze bedrijfseconomisch doorwerken. Voor vijf landbouwbedrijven is een aantal varianten specifiek in kaart gebracht.
Het betreft de volgende casussen:
  • Melkveebedrijf Wientjes uit Oploo
  • Melkveebedrijf Van Poppel uit Molenschot
  • Kalverhouderij Thelosen uit Someren
  • Kalverhouderij Van de Doelen uit Vinkel
  • Varkenshouder Tijs uit Hoge Hexel
In de leaflets is een aantal varianten doorgerekend. Zo wordt inzichtelijk gemaakt of een investering in monomestvergisting, of het vervangen van zwavelzuur door salpeterzuur bij het terugvangen van gestripte ammoniak interessant is voor deze bedrijven. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat het kost en opbrengt om bepaalde bewerkingen van de verschillende mestfracties toe te passen, bij de huidige en bij een grotere verwerkingscapaciteit.