NWO steunt onderzoek naar slimme membranen om waarde van mest te vergroten

In 2020 gaan 14 projecten van start binnen het programma Launchpad for Innovative Future Technology (LIFT). Dit programma is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen tenminste één bedrijf en tenminste één kennisinstelling. De totale projectgrootte ligt tussen 150.000 euro en 300.000 euro. Het gezamenlijke bedrijfsleven betaalt 20% en Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek NWO 80%. Er is onder andere steun voor het project 'No time to waste' waarbij de TU Eindhoven en de bedrijven Darling Ingredients International, Agrifirm, Van Drie Group, De Heus Voeders, Agra-Matic en ForFarmers samenwerken.
Het onderzoek van het consortium is gericht op de ontwikkeling van slimme membranen die selectief stikstofcomponenten uit waterige meststromen kunnen halen. Hierdoor kan de stikstofuitstoot uit de stallen aanzienlijk verminderd worden. Bovendien is het hierdoor mogelijk om de waardevolle mineralen uit meststromen in de juiste, gewasspecifieke verhouding aan te bieden, waardoor ook het uitspoelen hiervan naar grond- en oppervlaktewater minimaal is.
Bron: NWO, 02/04/2020
Publicatie: 09-04-2020