Start bouw Zitta Biogas Chemelot

De komst van Nederlands grootste biogasinstallatie op Chemelot stond lang op losse schroeven nadat een eerdere subsidie-aanvraag was afgewezen. Afgelopen week kwam er dan toch groen licht – alle vergunningen zijn rond en begin 2020 start de bouw van de installatie.

Het is de bedoeling dat vanaf 2022 de fabriek jaarlijks 700.000 ton Brabantse en Limburgse varkensmest gaat vergisten tot 60 miljoen kubieke meter biogas. Dit gas wordt dan als alternatieve energiebron voor aardgas teruggeleverd aan andere bedrijven op Chemelot. OCI Nitrogen wordt de grootste afnemer van het biogas voor de productie van kunstmest en ammoniak. Zitta®Biogas gebruikt de restwarmte voor het drogen van digestaat en de productie van organische kunstmestkorrel.

De installatie kent twaalf vergisters met een totaalvolume van 84.000 kubieke meter. Door de reststromen te verwerken tot organische mestkorrels, worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Zo kan er 4,5 miljoen kilo fosfaat als droge meststof worden verwerkt voor export. En wordt er ongeveer twee miljoen kilo stikstof afgevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.

 

Klimaatdoelstellingen

De komst van de deze fabriek is goed nieuws voor de klimaatdoelstellingen van Nederland. Het levert een grote bijdrage aan het verder verduurzamen van de veehouderij in Brabant en Limburg. De varkensdichtheid in deze provincies is enorm dus de ligging van de fabriek is ook gunstig. De mest moet zo vers mogelijk worden vergist, enerzijds om maximale opbrengst van biogas te verkrijgen, anderzijds om uitstoot van methaan en ammoniak in de omgeving te minimaliseren. Varkenshouders in de regio kunnen zich vanaf eind dit jaar inschrijven voor het leveren van mest. Zitta®Biogas wil met langjarige contracten werken tegen een vast tarief wat enige zekerheid biedt voor de leverancier.

 

SDE+

Uit het fonds Stimulering Duurzame Energie (ook wel SDE+) wordt er 166 miljoen euro toegekend ten behoeve van het project Zitta®Biogas. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was eerder niet overtuigd van het project maar dat weerhield OCI er niet van om door te gaan met de plannen. Met behulp van externe financiers werd er doorontwikkeld aan het project waar OCI heilig in geloofde: “Het project Zitta®Biogas Chemelot wordt door alle betrokken partijen en stakeholders als zeer goed project gezien, zowel voor de agrarische sector om het mestoverschot op circulaire wijze te verwerken, als voor de industrie om haar CO2 footprint te verminderen. Voor de provincie Limburg en voor Chemelot zou deze biogasinstallatie ook absoluut een waardevolle aanwinst zijn in het realiseren van de visie op duurzaamheid en circulariteit.”

 

Onlangs is Zitta ook gestart met het contracteren van de aan te leveren mest, en is de website https://www.zittabiogas-chemelot.com/ gelanceerd.

Start bouw Zitta Biogas Chemelot
Bron: Vakblad Process Controll 5/11/2019
Publicatie: 07-11-2019