Zitta Biogas Chemelot start met contracteren van mest

Deze week is Zitta Biogas Chemelot gestart met het contracteren van de benodigde mest voor de realisatie van de biogasinstallatie op het Chemelot terrein in Geleen. In samenwerking met de LLTB zijn een aantal avonden georganiseerd waarvan maandag 28 oktober de aftrap was in Baexem. Tevens is deze week de website voor het project de lucht in gegaan. Nu alle vergunningen rond zijn is de planning dat begin 2020 gestart gaat worden met de bouw van de installatie zodat eind 2021/begin 2022 de installatie in gebruik genomen kan worden.
De installatie in Geleen gaat op jaarbasis 700.000 ton mest verwerken, zowel dikke fractie als drijfmest. Het opgewekte biogas gaat grotendeels naar de naastgelegen industrie en de restwarmte die beschikbaar is wordt gebruikt om het digestaat te drogen tot mestkorrels. Samen met de terugwinning van een zuiver stikstofconcentraat en het produceren van zuiver water zorgt de installatie voor een volledige recycling van alle nutriƫnten en een volledige verwerking van de aangevoerde mest.

Er kunnen verschillende soorten mest worden aangeleverd, zowel dikke fractie als drijfmest van bijvoorbeeld varkens, rundvee en konijnen. Er wordt gewerkt met langjarige overeenkomsten waardoor de leverancier gegarandeerd is van een continue afname van zijn mest, jaarrond, tegen een vast tarief. Alle aangevoerde mest wordt volledig verwerkt.
Bron: Zitta Biogas Chemelot, 30/10/2019
Publicatie: 30-10-2019