Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Boeren in Vlaanderen frauderen met mestafzet via neptransporten

Uit gesprekken met verschillende spelers uit de landbouw- en mestverwerkingssector vernam De Standaard dat er in Vlaanderen op verschillende manieren

lees meer

Ministerie van LNV sluit raadpleging voor nieuwe mestbeleid af

Na een reeks regionale bijeenkomsten waarin boeren en andere geïnteresseerden konden meepraten en meedenken over de herziening van het mestbeleid

lees meer

Biogas Brancheorganisatie herkent zich niet beeld dat NRC van de sector schetst

De Biogas Brancheorganisatie BBO herkent zich niet in berichten over fraude met afvalstoffen in co-vergisters, waarover NRC in de aflopen

lees meer

Greenpeace wil nieuwe Vlaamse mestactieplan aanvechten

Milieuorganisatie Greenpeace vindt het Vlaamse mestactieplan MAP6 in zijn huidige vorm zijn doel voorbijschiet. Woensdag 22 mei wil de Vlaamse

lees meer