Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Gemeente Smallingerland wil niet dat mestsilo nog wordt gebruikt voor mest

De Friese gemeente Smallingerland legt de eigenaar van een mestsilo in Opeinde een last onder dwangsom op, om te voorkomen

lees meer

Programma tweedaagse conferentie over organische meststoffen SOFIE bekendgemaakt.

Op 5 en 6 juni organiseren IFS (International Fertiliser Society) en ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform) een conferentie. Achtergrond is

lees meer

Voortgang herbezinning mestbeleid

De rijksoverheid wil een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en de bijbehorende wettelijke regels. Deze herbezinning vindt in dialoog met

lees meer

Coƶperatie AgroGas hoopt in najaar 2019 met bouw van biogasinstallatie te kunnen starten

Coƶperatie AgroGas, voorheen Biogasvereniging Achterhoek, hoopt dit najaar met de bouw van een biogasinstallatie op bedrijventerrein Hofskamp in Varsseveld te

lees meer