Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Kansen voor scheiden van biologische varkensmest

Het is goed mogelijk is om biologische varkensdrijfmest te scheiden in een fosfaatrijke en fosfaatarme fractie, waarna de fosfaatrijke fractie

lees meer

NVWA controleert aanwenden mest op stoppelland in Hoeksche Waard

De NVWA controleert de komende dagen in de omgeving van de Hoekse Waard op het bemesten van stoppelland. Wanneer de

lees meer

VLM geeft antwoord op veel gestelde vragen over mesttransport in MAP6

Op de website van de Vlaamse Landbouwmaatschappij (VLM) geeft de organisatie een overzicht van de veelgestelde vragen die worden gesteld

lees meer

Wageningen UR overweegt nieuw project om Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid te bevorderen.

Wageningen Universiteit & Research overweegt om een project op te starten dat zich richt op de inzet van organische stof

lees meer