Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Belgische machinefabrikant Joskin introduceert X-TREM2-mengmesttank

De Belgische machinefabrikant Joskin introduceert tijden de vakbeurs Agritechnica de X-TREM2 als opvolger van de X-TREM-mengmesttank. De X-TREM2 rust niet

lees meer

VCM wil ook vraag en aanbod van dikke fractie in kaart brengen

In het Vlaamse LEADER-project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ wordt de waarde van dikke fractie, die wordt verkregen

lees meer

Zeven vragen en antwoorden over stikstof (Wageningen UR)

In mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS), de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

lees meer

Inloopbijeenkomst NRD locatiebeleid mestverwerking Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant heroverweegt momenteel het locatiebeleid voor mestverwerkingsinstallaties. Doel hiervan is om op regionaal niveau (dus niet apart per gemeente)

lees meer