Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Concept MaxiMi als leidraad voor een resultaatgestuurd mestbeleid

Eind 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken een Hackathon georganiseerd om slimme oplossingen te bedenken voor het mestprobleem in

lees meer

Ammoniakemissie niet lager door frequent mixen van melkveedrijfmest

Uit metingen op Dairy Campus blijkt dat het dagelijks mixen van drijfmest van melkvee met lucht of met een mechanische

lees meer

Informatie over mestverwerkingsinstallatie in Oss is in orde

De Commissie m.e.r. heeft de nieuwe informatie over de mestbewerkings- en biomassavergassingsinstallatie in Oss beoordeeld. De nieuwe informatie

lees meer

Excretieforfaits voor melkvee gaan vanaf 2020 iets omlaag

De excretieforfaits voor melkvee gaan vanaf 2020 waarschijnlijk iets omlaag. Dat blijkt uit het voorstel voor wijziging van de Uitvoeringsregeling

lees meer