Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Veehouderijbedrijf Koopman wil drijfmest uitrijden met 6% droge stof

Koeien& Kansen melkveebedrijf Koopman uit het Friese Oudega wil dat de drijfmest in de mestkelder een droge stofgehalte van 6%

lees meer

NZO kritisch over gebruik van Vervoersbewijzen Dierlijke Mest in bepaling van excretienormen

De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) vraagt via de internetconsultatie over de nieuwe excretieforfaits voor de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet of het juridisch wel

lees meer

Vlaanderen wil ook aan de slag met pilots voor mineralenconcentraten als kunstmestvervanger

Momenteel onderzoekt de werkgroep ‘Transitie Mestverwerking’ van het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) voor welke meststoffen uit dierlijke mest een

lees meer

Vrachtwagen geladen met mest kantelt na een aanrijding

Op de Winschoterweg tussen Waterhuizen en de stad Groningen is dinsdagavond 13 augustus een vrachtwagen gekanteld na een aanrijding met

lees meer