Presentatie ministerie LNV NCM bijeenkomst 4 december 2018

Sheets van de presentatie van het ministerie van LNV op de bijeenkomst van NCM op 4 december 2018 te Nijkerk

In de bijlage treft u de presentatie van dhr. Frank Kooiman van het ministerie van LNV. Inclusief een link naar een filmpje over de visie van LNV op kringlooplandbouw.

Presentatie  ministerie LNV NCM bijeenkomst 4 december 2018
Auteur: Frank Kooiman / Harm Smit
Bron: Ministerie LNV
Publicatie: 12-12-2018