Twee interessante filmpjes over efficiënt bemesten van grasland

Het project Bemest op z'n Best heeft onlangs een aantal praktijkdemonstraties georganiseerd. Het doel van het project is om ammoniakemissie tijdens bemesten op het land te verlagen. Hierbij zoekt men winwins voor zowel de boer als het milieu. Boerderij en Agri maakten beide een interessant filmpje hierover.
Bemest op z'n Best heeft voor dit doel, halvering van de ammoniakemissie bij het bemesten, twee hoofdthema's:
1) door netjes te werken, bijvoorbeeld door de mest netjes in de grond te brengen in plaats van dat het op het gras terechtkomt en
2) door innovaties te ontwikkelen, samen met de producenten van technologie.

In beide filmpjes laat men duidelijk zien wat het grote verschil is tussen slordig en netjes bemesten, zowel voor het milieu als voor de bemestende en dus financiële waarde van de drijfmest.
Ook toont men een innovatie van Slootsmid, waarbij tijdens het bemesten een filmlaagje van een kalksuspensie over de mest wordt gebracht waardoor de stikstof beschikbaar blijft voor het gras en niet als ammoniak in de lucht vervluchtigt.
En uitleg over de mestbewerkingstechnologie van N2 Applied, waarbij via een plasmabehandeling stikstof wordt toegevoegd aan mest en tegelijkertijd de mest zodanig wordt behandeld dat de emissies van ammoniak en methaan zeer sterk reduceren.

Zwier van der Vegte (bedrijfsleider proefboerderij De Marke) over netjes bemesten en innovatie (filmpje Boerderij)


Sjon de Leeuw (adviseur PPP-Agro Advies, foto), een veehouder en een loonwerker geven uitleg over hetzelfde onderwerp (filmpje Agrio)
Twee interessante filmpjes over efficiënt bemesten van grasland
Auteur: Jan Roefs
Bron: Boerderij en Agrio
Publicatie: 15-03-2024