Tijdens Agrarische Dagen Someren: seminar, proefveld- en bedrijfsbezoek (17 september)

De Agrarische Dagen Someren is een druk bezocht evenement, naar eigen zeggen ‘de grootste openluchtbeurs van Zuid-Nederland’. Op zaterdag 17 september van 11.00 tot 12.30 uur wordt hier een interessant seminar georganiseerd.

Na een openingswoord door de Brabantse gedeputeerde Elies Lemkes-Straver komen achtereenvolgens aan bod:

  • PPS Betere Stal, Betere Mest, Betere Oogst’ (BSMO). Wageningse onderzoekers presenteren de doelen en eerste resultaten van dit onderzoek. BSMO richt zich op de verwaarding van meststromen uit bestaande en nieuwe stalsystemen: wat zijn de kansrijke routes van stal-mestverwerking-bemesting om tot de laagste emissies, de beste benutting en het beste financiële resultaat te komen?
  • Integraal aanpakken’, een project waar in de melkvee- en varkenshouderij oplossingen worden gezocht om de emissie van zowel ammoniak als methaan te verlagen. Harry Kager van Schuttelaar & Partners geeft een toelichting.
  • ‘Laag- en hoger hangend fruit voor emissiereductie’. Wim de Hoop van Kenniscentrum voor Groene Groei licht toe waar praktische mogelijkheden liggen voor lagere emissies binnen en buiten de stal.
  • Rondgang langs vier demovelden van Brabant Bemest Beter. Op het terrein zijn twee gewassen demo's aangelegd: 1 hectare mais waarvan de helft met fertigatie (druppelirrigatie met bemesting met mineralenconcentraat) en de andere helft met reguliere bemesting met bijbemesting met kalverurine (aan de bron gescheiden mest). Het andere demoveld beslaat 1 hectare aardappelen. Na een basisbemesting is de ene helft bijbemest met kunstmest en de andere helft met spuiwater en mineralenconcentraat.
  • De mogelijkheid voor een bedrijfsbezoek aan maatschap Thelosen. Stefan Thelosen heeft een aantal brongerichte stalsystemen ontwikkeld op zijn kalverbedrijf, en is onder andere nauw betrokken bij Brabant Bemest Beter en partner van BSMO.


Wanneer: 17 september van 11.00-12.30 uur.
Waar: Smulderslaan 40, 5712 PN Someren
Aanmelden voor seminar via een e-mail naar : blc@precisiebemester.nl

Website Agrarische Dagen Someren: deze link
Tijdens Agrarische Dagen Someren: seminar, proefveld- en bedrijfsbezoek (17 september)
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 12-08-2022