Brabant Bemest Beter (BBB)

Mest duurzaam verwerken én aanwenden
Naam project: Brabant Bemest Beter
Korte beschrijving: Initiatief van Has Hogeschool, provincie Noord-Brabant, ZLTO en NCM, met als gezamenlijk doel om mest duurzaam te kunnen verwerken én aanwenden. In samenwerking met tal van andere organisaties wordt in projecten aan het thema gewerkt. Het programma heeft 4 doelstellingen:
  • Versterking van het verdienmodel van de Brabantse agrarische sector.
  • Een kleinere klimaatimpact van de Brabantse landbouw door minder gebruik van kunstmest en door opslag van CO2 in de bodem.
  • Een vitale en vruchtbare bodem en voorkomen van verlies van meststoffen.
  • Een verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.
Doorlooptijd: gestart februari 2020
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Brabant Bemest Beter.
Brabant Bemest Beter (BBB)
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 17-08-2020