Mest-app Eurofins verder uitgebreid

De app 'Mest is waardevol' van Eurofins is een handig hulpje bij het optimaal inzetten van mest. Op een eenvoudige manier kan je hiermee inzicht krijgen in de bemestende waarde voor gewas en bodem van de meststoffen.
Zo rekent de tool uit, op basis van de gewasbehoefte en de bemestende waarde van de organische mest, hoeveel kunstmest (NPK) aanvullend nodig is om in de gewasbehoefte te voorzien.
Onlangs is de tool verder uitgebreid met een kosten-batenanalyse (inclusief kosten voor aanwending e.d.) en met kentallen ten aanzien van de duurzaamheid (emissie van ammoniak en CO2). Mogelijk wordt hij in de toekomst nog verder verfijnd met specifieke informatie over de samenstelling van de organische stof in de mest.

De app is ontwikkeld in een gezamenlijk project van Eurofins en Wageningen UR.
Mest-app Eurofins verder uitgebreid
Auteur: Jan Roefs
Bron: Eurofins
Publicatie: 20-08-2021