Bodemadvieskalender

BO Akkerbouw heeft een bodemadvieskalender ontwikkeld. Deze geeft algemene adviezen en links naar (achtergrond-) informatie. Hiermee kan een grondgebruiker direct aan de slag om zijn bemestingsplan, bodemkwaliteit en dergelijke te verbeteren.
Aanleiding was een enquête uitgevoerd onder akkerbouwers in opdracht van BO Akkerbouw. Hieruit bleek dat vrijwel alle akkerbouwers hun bodem laten bemonsteren, echter dat de vervolgactie uit de analyses zich vaak beperken tot het aanpassen van de bemesting. Met de Bodemadvieskalender (bijgevoegd) wil men akkerbouwers ondersteunen om meer maatregelen te nemen voor een beter bodembeheer.

In 2022 is introductie van een laagdrempelige, praktische 'Maatlat Bodemkwaliteit' voorzien. Deze maatlat ondersteunt akkerbouwers bij het meten, registreren en beoordelen van bodemeigenschappen. Dat leidt weer tot mogelijke verbetermaatregelen.


Bodemadvieskalender
Auteur: Jan Roefs
Bron: BO Akkerbouw
Publicatie: 30-07-2021

Bijlages downloaden

Bodemadvieskalender.pdf