PPS Beter bodembeheer

Bodem als basis voor duurzame voedselproductie
Naam project: PPS Beter bodembeheer
Korte beschrijving: dit project werken onderzoekers, bedrijfsleven én overheid samen om de kennis van de relaties tussen bodembeheer, bodemdiensten en de bodemparameters/indicatoren te verhogen. Dit beogen zij door een integrale aanpak van chemische, fysische en biologische bodemaspecten de kennis van bodem en bodemprocessen te vergroten. Dit met als doel de productie en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen, de ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als biodiversiteit en waterbeheer te versterken.
Doorlooptijd: 2017 - 2018
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van PPS Beter bodembeheer.
PPS Beter bodembeheer
Publicatie: 26-05-2020