Best Beschikbare Techniek-referentiedocument intensieve veehouderij (BREF)

Een BBT-referentiedocument (BREF) is een document dat de beste beschikbare technieken beschrijft, en is opgesteld door de Europese Commissie. Dit geldt voor uiteenlopende industriƫle activiteiten, waaronder de veehouderij waar mestverwerking een onderdeel van uitmaakt. Vergunningsverleners moeten in hun omgevingsvergunning rekening houden met deze BREF.

Uitgebreide informatie is te vinden op de site van infomil

Auteur: Jan Roefs
Bron: Infomil
Publicatie: 12-02-2019