Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

In 2014 ging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers van start. Vormgeven aan duurzaamheid, laten zien wat je doet, verbeteren van bodem en waterkwaliteit en betere benutting van nutriënten waren de kaders van het project. Winst voor de boer én voor het milieu. Inmiddels is het project zodanig van waarde gebleken dat het een vereniging is geworden.
Vruchtbare Kringloop wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en zich klaar te maken voor de toekomst wat betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid.

Website: https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
Publicatie: 09-10-2020