Kunstmestvrije Achterhoek

Het verduurzamen van de bemestingspraktijk door de bemesting zo veel mogelijk in te vullen met regionaal beschikbare nutriënten.
Naam project: Kunstmestvrije Achterhoek
Korte beschrijving: Samen met boeren, mestverwerkers en andere partijen worden verschillende proeven gedaan. Diverse onderdelen in het project dragen bij aan een duurzame bemestingspraktijk. Zo wordt er gewerkt aan een hoogwaardig bemestingsproduct, zodat er een marktgericht aanbod ontstaat waar grondgebruikers van profiteren. Daarnaast is er aandacht voor het creëren van een meststof die in de wet- en regelgeving de kunstmest mag vervangen. Tenslotte wordt er kennis gedeeld met grondgebruikers in de vorm van businesscases en bemestingsplannen over het toepassen van circulaire meststofen op hun bedrijven.
Doorlooptijd: 2018 - 2021
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: Regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van de Kunstmestvrije Achterhoek.
Kunstmestvrije Achterhoek
Publicatie: 24-04-2020