Pre-PIB Polen (bodemproject)

Een samenwerking tussen de Nederlandse Ambassade, RVO, NCM, Nederlandse bedrijven en Poolse kennisinstellingen en bedrijven om via o.a. mestverwaarding tot betere landbouwbodems te komen.
De Poolse landbouwpercelen kampen met grote tekorten aan organische stof en essentiële nutriënten. Via bodemmaatregelen als precisielandbouw, analyses en mestverwaarding wordt aan herstel gewerkt. Hiermee wordt de landbouw meer circulair op Noordwest-Europese schaal, wordt de Poolse akker- en tuinbouw weerbaarder tegen bodemziektes en extreem weer, worden water en nutriënten beter benut, en biedt het exportkansen voor Nederlandse bedrijven.

PIB staat voor Partners in International Business en is een instrument van de Nederlandse overheid om de exportpositie voor bedrijven te versterken.

Het project is in een eerste fase, de pre-PIB, waar een netwerk wordt opgebouwd en onderzocht wordt of er voldoende draagvlak is voor een hieropvolgend driejarig PIB-project.
Pre-PIB Polen (bodemproject)
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 09-10-2020