Kick-off meeting binnen project Nitroman op 10 september

Binnen het project Nitroman wordt op 10 september 2020 een kick-off meeting georganiseerd waarbij de stripping en scrubbing installatie van Detricon bij IVACO in Zevekote wordt bezocht. Het Nitroman-project heeft als doel om de verdere ontwikkeling van nutriëntenterugwinning uit de dunne fractie van varkens- en rundermest of digestaat te verwezenlijken. Via stripping en scrubbing wordt ammoniak uit de dunne fractie gehaald.
Op 10 september wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf van wijlen Ivan Tolpe (pionier in de mestverwerking). Op dit moment kan daar een pilotinstallatie voor de nutriëntenterugwinning worden bezichtigd. Naast uitgebreide informatie over de stripping en scrubbing installatie, die ammoniakale stikstof uit mest omzet in een hoogwaardige stikstofmeststof, komen ook andere technieken zoals vergisting, compostering en zuivering van het effluent via constructed wetlands aan bod.

Met de stripping-scrubbing installatie die bezocht zal worden is de recuperatie van ammoniakale stikstof uit de dunne fractie van mest of digestaat mogelijk. Het proces van stripping en scrubbing bestaat grofweg uit twee grote stappen. In een eerste stap komt door manipulatie van de pH en temperatuur van de mest, ammoniak vrij uit de mest en die wordt opgevangen in het stripgas. Wanneer het stripgas verzadigd is, gaat dit verder naar de scrubber die dezelfde werking heeft als een chemische luchtwasser. Het stripgas wordt gespoeld met zwavelzuur of salpeterzuur waardoor er een ammoniumzout wordt geproduceerd met een hoog stikstofgehalte.

Voorafgaand aan het bedrijfsbezoek wordt een klankbordgroep georganiseerd waarbij het project Nitroman wordt gepresenteerd. De klankbordgroep start om 10 uur in Centrum 'Ons Huis, Markt 3, in Gistel. Tijdens de klankbordgroep zal ook het Amrewas-project aan bod komen. In dit project worden uit mest en digestaat meststoffen herwonnen via stripping en scrubbing, vervolgens wordt het effluent verder gezuiverd in een belucht rietveld. Zo wordt vloeibaar ammoniumnitraat geproduceerd en loosbaar water.
Kick-off meeting binnen project Nitroman op 10 september
Bron: Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, 01/07/2020
Publicatie: 01-07-2020