Nitroman

Onderzoek of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten.
Naam project: Nitroman
Korte beschrijving: Het project is toegespitst op de verwerking en toepassing als meststof in de praktijk van vloeibare mestfractie van varkens- en rundermest. NITROMAN wil via twee innovatieve technieken uit deze vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water recupereren. Stikstof en kalium kunnen vervolgens als meststof aangewend worden in de landbouw. Hiervoor worden proeven en demonstraties uitgevoerd op proefboerderijen in Vlaanderen en Zuid-Nederland.
NCM is een van de partners in Nitroman.
Doorlooptijd: 2019 - 2022
Budget: € 1,4 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: interreg project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Nitroman. Ook via Facebook is Nitroman te volgen.
Nitroman
Publicatie: 29-04-2020