Organische stof en gewasopbrengsten, een nieuwe hypothese?

Organische stof is belangrijk voor de bodem en daarmee voor gewasopbrengsten. Resultaten uit nieuw onderzoek laat een nieuw perspectief zien.
De rol van organische mest voor de voorziening van organische stof voor de bodem, en hiervan voor de bodemkwaliteit is al eerder beschreven. Organische stof bestaat uit snel en langzaam werkende organische stof, met beiden een rol voor de bodem, het bodemleven en daardoor o.a. de gewasopbrengsten en de waterkwaliteit.

Ten aanzien van het betere vermogen om water beschikbaar te stellen voor de planten was het onduidelijk hoe dat nu werkt? Want, kan het wel zo zijn dat een beetje organische stof veel water bindt?

Gerard Ros van het NMI geeft op Linkedin een reactie op een recent onderzoek. In dit onderzoek wordt gesteld dat het belangrijkste effect van stabiele organische stof op het vasthouden van water. Uit dit onderzoek blijkt dat het effect vooral indirect is: meer stabiele organische stof zorgt voor een betere doorwortelbaarheid van de grond. Planten zullen daardoor beter in de grond wortelen en op die manier de aanwezige nutriënten en water eenvoudigweg beter vinden. Dat effect wordt dus belangrijker gevonden dan dat de organische stof zelf het water vasthoudt.

Uiteraard is dit slechts een van de bijdragen van organische stof voor een betere bodemkwaliteit.
Organische stof en gewasopbrengsten, een nieuwe hypothese?
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 22-05-2020