Voor weerbaarheid tegen ziektes door de bodem is ook snel werkende organische stof nodig.

In de PPS Beter Bodembeheer is onderzocht welke bodemmaatregelen effect hebben op de weerbaarheid van gewassen tegen ziektes. Voor dit onderzoek zijn 10 lange-termijn veldexperimenten binnen Europa geselecteerd, waaronder ook twee in Nederland, namelijk BASIS te Lelystad en Bodemkwaliteit op zand te Vredepeel.

Om de ziektewering van de gronden te bepalen, is grond van de verschillende locaties verzameld en onder gecontroleerde omstandigheden in Wageningen getoetst. Aan de helft van de grond werd de ziekteverwekker Pythium toegevoegd. Pythium is een belangrijke bodemziekte in tal van land- en tuinbouwgewassen. Vervolgens werd zowel op de geïnfecteerde als de  niet-geïnfecteerde grond tuinkers gezaaid. Hoe minder de planten werden aangetast in aanwezigheid van Pythium, hoe ziektewerender de grond

Uiteraard zijn diverse effecten van belang voor de ziektewering. Minder grondbewerking was er een van. Sommige maatregelen hadden slechts in slechts enkele proeven significant effect. Zo was er geen overall effect van organische stof toevoegingen op ziektewering; hier speelt mee dat de maatregelen in de verschillende proeven erg verschillend van elkaar waren, en het daarom ook soms ‘appels met peren’ vergelijken is.

Het onderzoek toonde aan dat de ziektewering vooral correleerde met de microbiële biomassa en de labiele koolstof in de bodem. Met labiele koolstof wordt bedoeld de organische stof die makkelijk afbreekbaar is. Deze is belangrijk voor het onderhouden van een actief bodemleven, wat essentieel is voor het ontstaan van ziektewering. Op zich is dit opmerkelijk, omdat in Nederland juist veel nadruk wordt gelegd op effectieve organische stof: dit is de organische stof die na een jaar nog aanwezig is in de grond.

Labiele, snel werkende organische stof en effectieve organische stof hebben dan ook verschillende functies voor een goed functionerende bodem.

Via deze link is het wetenschappelijke artikel ‘Soil suppressiveness to Pythium ultimum in ten European long-term field experiments and its relation with soil parameters’ te downloaden.

De onderzoekers stellen dat er meer onderzoek nodig is om een beter begrip van de materie te hebben.

Voor weerbaarheid tegen ziektes door de bodem is ook snel werkende organische stof nodig.
Auteur: Jan Roefs
Bron: PPS Beter Bodembeheer
Publicatie: 14-06-2019