Meerwaarde mest en mineralen (MMM)

Door mestverwerking, onder andere het ontwikkelen van technologie om fosfaat uit mest en digestaat terug te winnen, worden meststoffen ontwikkeld waarmee het gebruik van dierlijke mest kan worden geoptimaliseerd: fosfaat zal veelal worden geƫxporteerd en stikstof, kalium en organische stof kunnen ook regionaal tot waarde worden gebracht.
Naam project: Meerwaarde mest en mineralen 
Korte beschrijving:
Dierlijke mest bevat nutriënten als stikstof (N), fosfor (P), kalium (K) en organische stof. Voor elk van deze nutriënten is de regionale balans tussen vraag en aanbod verschillend. Mestverwerking kan sterk bijdragen aan het optimaliseren van deze balansen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan (1) het creëren van een duurzame vitale landbouw, (2) het verhogen van de mineralenefficiëntie en hergebruik van grondstoffen en (3) daarmee het terugdringen van de verliezen naar het milieu.

Het is project is in twee fases uitgevoerd: in fase 1 werd de methodiek / technologie van fosfaatterugwinning ontwikkeld, wat de aanzet was voor fase 2:  de techniek op pilot- en praktijkschaal doorontwikkelen.
Dit is de aanzet geweest tot de oprichting van de Groene Mineralen Centrale waarbij niet alleen fosfaat maar ook stikstof wordt teruggewonnen, en organisch stof met een verlaagd N en P gehalte beschikbaar blijft voor de Nederlandse voedselproductie. Hierbij worden op flexibele wijze waardevolle grondstoffen vrijgemaakt en afgezet naar de industrie en de landbouw (van regionaal tot internationaal).
De Groene Mineralen Centrale is tevens een outreach-locatie in het grote Europese SYSTEMIC-project.

Doorlooptijd: MMM-1: 2013 - 2016; MMM-2: 2017-2020
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Websites:
MMM-1 (ontwikkelen van de techniek fosfaatrecovery: https://www.wur.nl/nl/show/Meerwaarde-mest-en-mineralen-1.htm 
MMM-2 (van laboratoriumschaal naar pilot en grootschalig):https://www.wur.nl/nl/project/Meerwaarde-Mest-en-Mineralen-2.htm

Meerwaarde mest en mineralen (MMM)
Publicatie: 03-11-2020