Instructie vervoer mest per schip of trein, export

Mede op verzoek van Cumela Nederland hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een geheel herziene versie van de instructie voor de export van mest per schip of trein gemaakt. In deze instructie wordt niet alleen de export binnen de Europese Unie behandeld, maar ook export naar derde landen waar later dit jaar mogelijk ook het Verenigd Koninkrijk toe gaat behoren.

Vanaf heden geldt echter de Instructie export mest per schip of trein dd december 2018.

Auteur: Hans Verkerk
Bron: Cumela Nederland, 02/01/2019
Publicatie: 03-01-2019