Mestverwerking met Vortex

Tegen lagere kosten ammonium uit dierlijke mest halen.
Naam project: Mestverwerking met Vortex
Korte beschrijving: Het probleem van het strippen van mest (stikstof/ammoniak uit de dierlijke mest halen en toepassen als kunstmest) zorgt voor hogere toegerekende kosten. Het strippen van mest is een innovatieve techniek die vooral in Gelderland een opmars maakt en binnen het project Kunstmestvrije Achterhoek wordt hier aan gewerkt. In dit project zal middels een gepatenteerd proces de mest voorbewerkt worden zodat er minder loog gebruikt hoeft te worden. Met de inzet van de Vortex kan tegen lagere kosten de ammonium uit dierlijke mest worden gehaald. De reductie kan oplopen tot 40% op de loog kosten.
Doorlooptijd: 2018 - 2019
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van de Mestverwerking met Vortex.
Mestverwerking met Vortex
Publicatie: 08-05-2020