Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Proces over fraude met miljoenen kilo's vervuilde mest van start

lees meer

Nitroman: klankbordgroep en/of bedrijfsbezoek (uitnodiging)

In Nitroman wordt onderzocht in hoeverre er minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare dierlijke mest en wat de

lees meer

Tineke de Vries toegetreden tot Raad van Toezicht NCM

Vorige week heeft de Raad van Toezicht van NCM Tineke de Vries benoemd als nieuw lid. Ze vervangt hiermee Claude

lees meer

Manuresource gaat door, registratie geopend!

Het is nu definitief: we gaan Manuresource organiseren! De registratie voor deelname is inmiddels geopend, waarbij er tot 15 oktober

lees meer