Informatie over bemesting op Groen Kennisnet

Groen Kennisnet heeft een website ingericht met leermateriaal over meststoffen en technieken om deze aan te wenden.

De informatie is te vinden via deze link.

Groen Kennisnet is een project van Wageningen University & Research waarin de groene onderwijsinstellingen, hun lectoraten, het Onderwijsvernieuwingsprogramma en de centra voor innovatief vakmanschap en de centres of expertise mede uitvoerende partners zijn. Groen Kennisnet faciliteert bedrijven, onderzoekers, docenten en studenten bij het ontsluiten, zoeken en vinden van kennisbronnen, leermateriaal en onderzoeksresultaten op het gebied van voedsel en groen.

 

 

Informatie over bemesting op Groen Kennisnet
Auteur: Jan Roefs
Bron: Groen Kennisnet
Publicatie: 06-03-2020