Kaarten bodemvruchtbaarheid Europa

Wetenschappers van de Europese Commissie (Joint Research Centre, JRC) en de universiteit van Basel hebben kaarten gepubliceerd met de bemestingstoestand van percelen in de bovenste grondlaag.

Op deze kaarten zijn de volgende parameters in beeld gebracht:

  • Zuurgraad (pH (water))
  • CEC (= kationuitwisselingscapaciteit, het vermogen van de bodem om kationen als kalium, magnesium, calcium vast te houden)
  • Stikstofvoorraad
  • Fosfaatvoorraad
  • Kaliumvoorraad
  • C/N-verhouding, een maat voor de hoeveelheid humus in de grond ten opzichte van de stikstofvoorraad

De kaarten zijn gebaseerd op meer dan 20.000 bodemmonster-analyses, uit 2009 en 2012, gecombineerd met 270.000 data-puntgegevens. Dit heeft geleid tot kaarten met een resolutie van 250 meter, waarbij men ook de onzekerheid van de data weergeeft. 

De auteurs concluderen dat landgebruik de belangrijkste factor lijkt te zijn voor de fosfaatgehaltes in de bodem. Stikstofvoorraad is vooral afhankelijk van de hoeveelheid organische stof in de bodem, de vegetatie, het klimaat en de bodemtextuur.

Het artikel is via deze link te raadplegen, met daarin de mogelijkheid om de kaarten in detail te bekijken.

Eerder zijn door het JRC kaarten gemaakt van de fysische eigenschappen van de bodems, zoals hoeveelheid klei, zavel, zand en grind, de dichtheid, het waterbindend vermogen e.d. Klik hiervoor op deze link.

Kaarten bodemvruchtbaarheid Europa
Auteur: Jan Roefs
Bron: JRC
Publicatie: 31-01-2020