Hoeveel biomethaan kan er in België geproduceerd worden?

Uit een nieuwe studie blijkt het potentieel voor de productie van biomethaan, door de opzuivering van biogas, voornamelijk afkomstig te zijn van de landbouw. De veehouderij en de akkerbouw produceren vele reststromen zoals mest en oogstresten. In totaal kan er op termijn 15.6 TWh biomethaan geproduceerd worden in België, wat overeenkomt met 9% van het huidig gasverbruik. De realisatie van dit potentieel zou België in één klap dichter brengen bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen. Ongeveer 80% van de opgelegde hernieuwbare energiedoelstelling en 88% van de vereist CO2-reductie zouden hiermee gerealiseerd kunnen worden tegen 2030.

Volgens de studie, opgesteld door Valbiom in opdracht van gas.be, komt 80% van de haalbare biogasproductie uit de landbouw: 29% uit mest en 51% uit gewassen en gewasresten. 

 

 

Naast de mogelijke productie van biomethaan gaat het rapport ook in op de opnamecapaciteit door het gasnet in België. Men stelt dat met name in Wallonië deze productie onvoldoende kan worden opgenomen. 

Het volledige rapport is te vinden via deze link.

Hoeveel biomethaan kan er in België geproduceerd worden?
Bron: https://www.biogas-e.be/biomethaanpotentieelbelgie
Publicatie: 19-12-2019