POV-bestuurder Bart Verhees: ‘Het is nu uur U voor mestverwerking’

POV-voorman Bart Verhees (portefeuillehouder Mest) roept varkenshouders op om zich bij een verwerkingsinitiatief aan te sluiten „We hebben steeds geroepen dat we meer mest moeten verwerken. Dan moeten we er ook samen voor zorgen dat dit van de grond komt. Nu is het uur U.”

Mestverwerking vormt nog steeds een duidelijke uitdaging, ervaart ook Verhees, die tevens vicevoorzitter is van de Producenten Organisatie Varkenshouderij. Tijdens de Pig Business thema-avond over mest in Ons Boerenerf in Nederweert-Eind verzucht hij dat de mestverwerking en -verwaarding nog steeds onvoldoende van de grond komt.

Door tegenslagen vallen er faillissementen van mestinitiatieven en ontstaan vertragingen in de bouw van een aantal grote mineralenverwerkers. „Daarnaast zijn de varkenshouders terughoudend in het afsluiten van langjarige contracten, mede door de komst van de saneringsregeling”, zegt Verhees. Hij stelt dat nieuwe technieken en innovaties hard nodig zijn om het mineralenoverschot in Nederland weg te werken. Verder dient de mestverwerking in toekomst op andere schaalgrote te functioneren. Volgens Verhees is dat nodig om nieuwe producten te genereren.

 

Prijspeil

De prijs van mestverwerking ligt nog steeds op een hoog peil. Een belangrijk deel van dit probleem is de nog steeds beperkte mestverwerkingscapaciteit en anderzijds de vele spelers die handel zien in mestverwerking. De kosten gaan pas structureel omlaag als initiatieven zijn gebaseerd op een mechanisme van steeds lagere verwerkingskosten en het eruit halen van het handelselement.

De POV dient samen met varkenshouders uit te spreken om zelf de regie over de volledige verwerking én verwaarding van haar mest te gaan nemen en volgt daarmee het beginsel van circulaire economie. Uitgangspunt van de POV is dat alle bedrijfsoverschotten worden verwerkt.

 

Van de grond komen

„Mestverwerking moet van de grond komen”, houdt Verhees zijn gehoor voor. In de praktijk blijkt dat varkenshouders bang zijn om langdurige contracten met mestverwerkers aan te gaan. Ze denken dat de mestprijzen in de toekomst door een beperkter aanbod zullen dalen en zij dan vastzitten aan langlopende dure contracten.

Verhees: „Het niet tekenen door varkenshouders op verwerkingsinitiatieven is een punt van zorg bij de POV. Als POV trachten we dit onder de aandacht te brengen.” Verhees zegt te snappen dat voor een periode van 10 jaar tekenen een gok is. „Een tussenweg is om voor een deel van de mestproductie in te tekenen. Bijvoorbeeld om zo de dikke fractie af te zetten.” Daarnaast denkt Verhees dat het niet zo’n vaart zal lopen qua prijsdaling. Hij denkt dat er eerder verschuivingen in de mestmarkt gaan plaatsvinden. „Als een akkerbouwer uit Zeeland geen vergoeding meer ontvangt voor de mestafname zal hij waarschijnlijk kippenmest gaan afnemen. Als bovendien de mest in Nederland moet blijven houden we hoge prijzen.”

 

Kunstmestvervangers

„Voor kunstmestvervangers is nog veel ruimte,” stelt Verhees. „Daarom is het zaak om kali en stikstof meer uit elkaar te halen.” Een ander probleem vormt volgens Verhees de dalende export naar Duitsland. „In Duitsland is sprake van een duidelijk omslag. Zo denken zij ook steeds meer na over mestverwerking.”

 

Het uur U

„Nu is het uur U,” stelt Verhees. Diverse projecten zitten in de vergunningsfase of starten met de bouw. „Nu moet het gebeuren.” Verhees roept de varkenshouders op om zich bij een verwerkingsinitiatief aan te sluiten „We hebben steeds geroepen dat we meer mest moeten verwerken. Dan moeten we er ook samen voor zorgen dat dit van de grond komt.”

POV-bestuurder Bart Verhees: ‘Het is nu uur U voor mestverwerking’
Auteur: Guus Queisen
Bron: Pig Business
Publicatie: 29-11-2019