Slimmest: website voor slim bemesten in akker- en tuinbouw op zand- en lössgrond

Een goede benutting van nutriënten in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt kan een hele uitdaging zijn, zeker op zand- en lössgrond. Delphy heeft een website ingericht voor de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt in de Zuid-Oostelijk zand- en lössgebieden.

Deze website www.slimmest.nl geeft op basis van praktijk- en onderzoekservaring informatie om nutriënten optimaal te benutten, specifiek voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op de zuidelijke zand- en lössgronden. 

Bij deze gewassen is een adequate bemesting erg belangrijk voor zowel de opbrengst als de kwaliteit, maar zijn de bemestingsmogelijkheden erg beperkt door lage gebruiksnormen (vanwege het risico op nitraatuitspoeling). Daarom is het des te belangrijker om de schaarse meststoffen zo goed mogelijk te gebruiken.

Slimmest: website voor slim bemesten in akker- en tuinbouw op zand- en lössgrond
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 29-11-2019