Programma Manuresource op 27, 28 en/of 29 november

Op 27 en 28 november 2019 vindt de vierde editie van ManuREsource plaats, in Hasselt in België. Manuresource is een internationale conferentie over mestverwerking en -valorisatie. Het circulair maken van de landbouw is een van de belangrijkste uitdagingen op Europees en landelijk niveau, en hiervoor is mestverwaarding cruciaal. Tijdens ManuREsource wordt breed en uitgebreid ingegaan op dit thema door toonaangevende organisaties en deskundigen vanuit de hele wereld.

Programma conferentie ManuREsource 2019

ManuREsource bestaat uit een tweedaagse conferentie op 27 en 28 november, waarna op vrijdag 29 november twee bedrijven worden bezocht.

Tijdens het congres worden de JRC studie ‘SAFEMANURE’ en de pas goedgekeurde EU-meststoffenverordening toegelicht door respectievelijk DG ENVI en DG GROW.

SAFEMANURE is een studie van het Joint Research Center (de wetenschaps- en kennisdienst van de Europese Commissie), waarbij de criteria worden bepaald om (veelal stikstofrijke) producten uit mestverwerking toe te mogen passen boven de in de Nitraatrichtlijn vastgelegde grens voor de toepassing van dierlijke mest. De leider van dit onderzoeksprogramma zal de eerste resultaten presenteren.

Daarnaast worden tijdens beide dagen tal van nieuwe studies, technieken en projecten die werken aan nutriëntenterugwinning en een circulaire economie besproken. Specifieke deelthema’s worden in vier parallelle deelsessies besproken, waarbij in iedere sessie meerdere studies aan bod komen. Het programma van de parallelle sessies is bijgevoegd.

Op 27 november vindt ook een panelgesprek plaats, waarbij gefocust wordt op mest als duurzame grondstof en sleutel voor een duurzame voedselproductie. Het panel vertegenwoordigt het onderzoek (WUR), het beleid (regio Lombardije, Italië), de minerale (YARA) en organische (Fertikal) meststoffenindustrie, de biogassector (FEBA) en de voedselketen (GroentenFruitHuis).

Op 28 november 2019 worden daarnaast dertien ronde tafelgesprekken georganiseerd, met uiteenlopende onderwerpen, maar met allen mestverwaarding als centrale onderwerp.

 

Bedrijfsbezoeken

Op vrijdag 29 november 2019 zullen twee bedrijven in het Noorden van Vlaanderen worden bezocht: Arbio en Biogas Bree.

Arbio bvba (Arendonk) combineert het vergisten en verwerken van mest. De vergisters worden jaarlijks gevoed met 55.000 ton mest (waarvan 7000 ton mest afkomstig is van hun eigen boerderij) en 35.000 ton afval afkomstig van de voedingsindustrie. De bedrijfsleider heeft in 2019 de Ivan Tolpe prijs gewonnen met het NPirriK project. In dit project wordt digestaat in verschillende stappen behandeld, waaronder een nutriëntenrecuperatie stap gebaseerd op membraanfiltratie. Het mineraalconcentraat, momenteel niet erkend wordt als kunstmest, wordt vervolgens toegevoegd aan de dikke fractie van het digestaat, waarna men er pellets van maakt met een verhoogde N/P-verhouding, wat meer voldoet aan de behoefte van akkerbouwers en fruittelers. Arbio is een Associated Plant in het Systemic project (systemicproject.eu).

 

Biogas Bree (Bree) is een biogasbedrijf in de provincie Belgisch-Limburg dat varkensmest ontvangt van varkensboeren uit een straal van 20 km. De mest bedraagt 30% van de totale hoeveelheid input die jaarlijks verwerkt wordt. De capaciteit bedraagt 85.000 ton per jaar. De warmte verkregen via de WKK wordt gebruikt om de mest te laten verdampen en de digestaat te laten drogen. Biogas Bree is een Outreach Location in het Systemic project en zoekt momenteel nieuwe technologieën voor nutriëntenrecuperatie. Tijdens het bezoek zal meer informatie gegeven worden over de geplande installatie van een wervelbed droger en het unieke granulatieproces. Dit laatste zorgt voor nieuwe marktmogelijkheden voor het gedroogde digestaat.

Klik voor details over het programma op deze link. Direct inschrijven kan hier. Hierbij is het mogelijk om het gehele programma of slechts een van de twee dagen te volgen.

Manuresource wordt georganiseerd door het VCM, de universiteit van Gent, Inagro, POM West-Vlaanderen en het NCM.

Programma Manuresource op 27, 28 en/of 29 november
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 08-11-2019