Presentatie Rabobank symposium mestverwaarden op 25 oktober 2019

Sheets bij de presentatie 'Lessons learned - mest en digestaat verwaarden. Van push naar pull'. Met hierin opgenomen de acties vanuit het actieplan van de Coalitie Vitale Varkenshouderij.

Door Hans van den Boom en René Veldman.

Presentatie Rabobank symposium mestverwaarden op 25 oktober 2019
Publicatie: 25-10-2019