Applicatie 'Maatregelen op de Kaart' gelanceerd

De applicatie Maatregelen op de Kaart toont per perceel in heel Nederland mogelijke acties om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De kaart is gebaseerd op openbare data en de maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriƫntenbenutting.

De methodiek van de kaart is ontwikkeld bij het project Nutriëntenmaatregelen van de KennisImpuls Waterkwaliteit. In de Kennisimpuls Waterkwaliteit pogen verschillende partijen het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te vergroten. Bij dit project waren Wageningen Environmental Research, Deltares, KWR, RIVM, NMI, en Boerenverstand betrokken. Gebaseerd op deze resultaten heeft het Nutrienten Management Instituut NMI deze applicatie opgezet.

“Binnen de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een enorme behoefte aan specifieke kennis”, zegt Gerard Ros van NMI. “In heel Nederland wordt gekeken welke opgave agrariërs hebben op het gebied van waterkwaliteit. Per perceel hebben we in kaart gebracht welke maatregelen positief bijdragen aan waterkwaliteit. De maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriëntenbenutting.”

Kennis actiegericht presenteren
De kaart is op basis van openbare data tot stand gekomen. Op basis van de gegevens over de ondergrond, de morfologie van het perceel en bijvoorbeeld de mogelijkheid om water vast te houden, is in kaart gebracht wat het risico is op uit- en afspoeling van nutriënten. Meer informatie over die acties is vervolgens te lezen op de site van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Ros: “Deze kaart is in eerste instantie bedoeld om de aanwezige kennis op een actiegerichte manier inzichtelijk te maken binnen het agrarisch waterbeheer.”

Versie 2.0
Volgens Gerard Ros is er bij waterschappen en overheden veel informatie beschikbaar over bodemeigenschappen en bemestingsdruk. NMI-Agro en de andere samenwerkende partners hebben daarom de ambitie om ook een versie 2.0 te gaan ontwikkelen. “Door dit soort informatie te gebruiken, kunnen we nog meer maatwerk bieden en een kaart maken die nuttig is voor de boer.”

Daarnaast hoopt Ros dat deze applicatie de communicatie tussen waterschappen en boeren versterkt. “Zodat waterschappen via de applicatie de toepassing van maatregelen kunnen monitoren en een respons krijgen van de boeren over de mogelijke maatregelen en hun effecten. We zijn in de planfase voor deze ontwikkeling, maar ik heb goede hoop dat we versie 2.0 eind volgend jaar al kunnen presenteren”.

Klik hier om de applicatie te openen, en klik dan op een perceel naar keuze. Afhankelijk van de geschikbare gegevens worden suggesties gedaan voor teeltmaatregelen om de waterkwaliteit op dat specifieke perceel te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros van het NMI.

Applicatie 'Maatregelen op de Kaart' gelanceerd
Bron: H2O Waternetwerk
Publicatie: 28-10-2019