Lange termijn-bodemproeven, jaarverslag 2018

Een betere bodemkwaliteit is een kwestie van lange adem. Organische stofbeheer is hierbij een van de belangrijke factoren voor zowel de opbrengst van de gewassen als voor het milieu (emissies naar water en lucht). Via een aantal langjarige projecten wordt steeds beter inzicht verkregen in deze relaties.

Vanuit PPS Beter Bodembeheer wordt op vier locaties onderzoek gedaan. Het betreft de volgende projecten:

  • Bodemkwaliteit Veenkolonien (op proefboerderij Valthermond)
  • Bodemkwaliteit op Zand (op proefboerderij Vredepeel)
  • Bodemkwaliteit op Zavel/Kleigrond (Lelystad)
  • Bodemkwaliteit Bodemgezondheid (ook Vredepeel)

Deze uiteenlopende projecten geven een schat aan informatie over hoe men bodemkwaliteit kan verbeteren, en hoe kansrijk specifieke maatregelen zijn. Te denken valt hierbij aan het aanvoeren van stabiele en snel werkende organische stof, de grondbewerking (ook dit heeft een behoorlijk invloed op de organische stofbalans), de vruchtwisseling, groenbemesters, specifiek bemesten om verhoudingen tussen mineralen in de bodem te verbeteren, enzovoorts.

Het jaarverslag 2018 is bijgevoegd, en klik hier voor de website van PPS Beter Bodembeheer - het overkoepelende programma voor deze en andere bodemonderzoeken.