Duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse land- en tuinbouw in vogelvlucht

Wageningen UR heeft in opdracht van LTO Nederland in kaart gebracht hoe de Nederlandse landbouw presteert op een aantal duurzaamheidscriteria.

Naast algemene informatie over de sector wordt een overzichtelijk beeld gegeven van onder anderen de mestproductie, nutriëntenbalans van stikstof en fosfaat, nitraatgehaltes in het grondwater en uitstoot van ammoniak, fijnstof en broeikasgassen. Te zien is dat op al deze criteria - sinds 1990 - forse vooruitgang is geboekt. 

Duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse land- en tuinbouw in vogelvlucht
Bron: Wageningen UR
Publicatie: 19-09-2019