Coalitie Vitale Varkenshouderij werkt aan Masterplan mest

Over 10 jaar tijd moet de afzet van varkensmest als probleempunt voor de Nederlandse sector verdwenen zijn. Overschotten op bedrijfsniveau moeten in 2030 verplicht worden verwerkt. Een centrale registratie van mestoverschotten moet fraude hebben uitgebannen. De Coalitie Vitale Varkenshouderij gaat daarvoor een robuuste systematiek uitwerken in een mestmasterplan. Professionele bedrijven met circulaire mestverwaarding als kernactiviteit krijgen een centrale rol.
In 2019 is er voldoende mestverwerkingscapaciteit beschikbaar, maar toch is er sprake van druk op de mestmarkt onder meer vanwege een moeizame export naar Duitsland. Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) zoekt met partners in de mestketen naar nieuwe afzetmarkten binnen en buiten Europa om mestverwerking en -export meer toekomstperspectief te bieden.

De Coalitie Vitale Varkenshouderij wil toe naar een centrale registratie van mestoverschotten van varkenshouderijbedrijven en de opzet van een nationale mestcoöperatie. Dit gebeurt enerzijds om fraude te voorkomen en anderzijds om de mest gericht toe te delen aan regionale verwerkingsinitiatieven. Op deze manier hebben die initiatieven de garantie dat ze voldoende mest kunnen contracteren. Zo kunnen ze het vermogen versterken om langjarig te investeren in innovatie en verdere verduurzaming van hun verwerkingsinstallaties. Zij gaan van mest waardevolle meststoffen, kunstmestvervangers en groene energie maken. De coalitie ontwikkelt een plan met uitgangspunten en randvoorwaarden om zo’n systematiek geschikt te maken voor de praktijk.

De verwerkingsplicht voor overschotten op bedrijfsniveau wordt in stappen erhoogd naar 100% verwerking. Behalve voor dat deel van de mest dat op het eigen bedrijf kan worden afgezet of één op één bij andere landbouwers in de regio. Voor regio’s Zuid, Oost en Overig zal in 2022 respectievelijk 70%, 60% en 20% verplicht moeten worden verwerkt. In 2025 worden die percentages verhoogd naar 80%, 75% en 50% en in 2030 zullen alle overschotten op bedrijfsniveau in alle regio’s van Nederland moeten worden verwerkt.
Bron: Coalitie Vitale Varkenshouderij, 02/09/2019
Publicatie: 11-09-2019