Brochure 'Mest, Een waardevolle grondstof'

Deze brochure geeft een illustratief overzicht van het Nederlandse mestbeleid, feiten en cijfers, managementoplossingen, en de plaats van dierlijke mest in kringlooplandbouw.

Het betreft een update van de eerste versie die in 2014 is verschenen. De brochure is gemaakt in opdracht van het ministerie van LNV; hij is in vijf talen beschikbaar, die je kan downloaden via de volgende links:

Brochure 'Mest, Een waardevolle grondstof'
Auteur: Jan Roefs
Bron: Wageningen UR
Publicatie: 22-08-2019