Landeneisen voor export mest naar derde landen

Buiten de Europese Unie heeft ieder land zijn eigen beleid ten aanzien van import van veterinaire producten. Organische meststoffen vallen hier, als dierlijk bijproduct ook onder.

Via deze link op de website van de NVWA is veel informatie te vinden over deze importvoorwaarden, met name over bindende certificaten.

Naast importeisen van deze derde landen zijn er ook exporteisen. Deze zijn verschillend voor EU-landen en voor landen buiten de EU.

RVO geeft hier op haar website uitleg over: Voor export van verwerkte mest (inclusief mestkorrels) buiten de E.U. is dat op deze pagina.

 

Landeneisen voor export mest naar derde landen
Auteur: Jan Roefs
Bron: NVWA en RVO
Publicatie: 09-08-2019