Via stikstofstrippen bespaart melkveehouder op mestafvoer

Kees Jan van Wijk in Waardenburg doet mee met de pilot om nu al te werken zonder derogatie. Hij heeft een stikstofstripper aangeschaft. Daarmee wil de melkveehouder minerale stikstof uit de mest halen om de mestafzetkosten fors te verminderen en ook extra fosfaat en kali op het eigen bedrijf te houden.

Met derogatie zou Van Wijk in 2024 circa 820 ton mest moeten afzetten op basis van resultaten van 2023. Zonder derogatie stijgt de mestafzet tot ruim 1.610 ton drijfmest. In die extra hoeveelheid zit 3.165 kilogram stikstof. Bovendien stijgen de afzetkosten met bijna 20.000 euro. Dit bedrag wordt nog fors hoger door extra kosten voor kunstmest.


Van Wijk scheidt de mest omdat de stripper alleen goed werkt met de dunne fractie.De melkveehouder vangt momenteel circa 13.750 kilo stikstof in de vorm van drijfmest op. Bij het scheiden met een vijzelpers komt ruim 80% van de stikstof in de dunne fractie. Hiervan is ruim 52% minerale stikstof, die een meststripper kan binden. Als de stripper dan 85% van de minerale stikstof uit de dunne fractie haalt, wordt ruim 4.950 kilo stikstof in zuur opgelost. Dat wordt een soort spuiwater dat kunstmest kan vervangen.


De hoeveelheid van 4.950 kilo stikstof is meer dan de 3.165 kilo die van Wijk extra zou moeten afzetten zonder derogatie. Als de meststof wordt goedgekeurd als kunstmest vervangend product, kan hij extra mestafzet voorkomen, samen met nog circa 450 ton mest die ook al afgezet moet worden in de situatie met derogatie. Bij een afzettarief van 25 euro per ton mest bespaart hij zo ruim 31.000 euro op mestafzet. Daarnaast bespaart hij op de aanvoer van kunstmest. Die nutriënten kunnen zo immers ook op het bedrijf blijven.


Tegenover de besparing op kosten staan wel de investeringen in installaties en de kosten van het zuur om het strippen van de dunne fractie mogelijk te maken.

Bron: Wageningen University & Research, 08/07/2024
Publicatie: 09-07-2024