Steun voor kleinschalige biogasinstallaties in Vlaanderen samengevat

In 2020 werd binnen het Vlaio-LA project 'Pocket Power' een brochure opgesteld om Vlaamse boeren te informeren over de mogelijkheden van kleinschalige vergisting. De technologie heeft in de afgelopen 4 jaar niet stilgestaan en evenmin was dit zo met de daaraan gelinkte randfactoren. In kader van het demoproject 'Boost pocketvergisting en nabewerking' heeft de organisatie Biogas-E een geüpdatete uitgebreide versie van de brochure opgesteld.

Biogas-E gaat in de brochure in op van de van toepassing zijnde steunmaatregelen voor kleinschalige vergisters op landbouwbedrijven in Vlaanderen. Binnenkort vullen de projectpartners dit nog aan met een specialisatiecursus rond zowel pocketvergisting als nabewerking, in navolging van een eerder gedeelde basiscursus.


Meer informatie is te vinden in de publicatie 'Kleinschalige vergisting - Mogelijkheden en kansen voor de landbouw'.

Bron: Biogas-e, 24/04/2024
Publicatie: 11-06-2024